uteblivelsesdom

En dom som blir avsagt selv
om du ikke er til stede.