kulturarv

Det vi har felles og som vi har arvet.

Det kan være tradisjoner,
bygninger,
litteratur,
dans
og musikk.