Søk
Close this search box.

utdanningssystemet

Lærestedene våre.

Barnehage og grunnskole
som er kommunens ansvar,
videregående som er fylkets ansvar.

Staten har ansvar for universitet og høyskoler.