urnelund

Plass på kirkegården
der vi setter ned urnen
som inneholder asken
etter en som er kremert.