underretning

Beskjed om noe,
få informasjon om noe.

Du har rett til å få underretning om saker
som angår deg.