Tvisteloven

En lov som gir retningslinjer for hva man skal gjøre
når man er uenig med noen.