tvist

Uenighet.

Når arbeidstaker og arbeidsgiver er uenige
kan det bli arbeidstvist.

Den kan ende i streik eller lockout.