tradisjon

Skikker og vaner.

Det vi gjør mange ganger,
ofte knyttet til spesielle anledninger.

Det er tradisjon å gå i tog på 17. mai.