økonomisk kriminalitet

Lovbrudd som har med penger og verdier å gjøre.