toll

Avgift på en del varer
som blir innført fra andre land.