tolk

En oversetter.

En som oversetter fra et annet språk
til et språk du forstår.