tjenesteyter

Tjenesteytere er personer som er offentlig ansatt.