Søk
Close this search box.

tjenestemottaker

Tjenestemottaker
er personer som har rett til å få utarbeidet en individuell plan,
etter sosiallovgivningen
og helselovgivningen.