tilsyn

Kontroll.

Overvåking.

Passe på.

Vi bruker det ofte
om kontroller på jobben.