tilrettelagt fritidstilbud

Fritidsaktivitet
for den som ikke kan være med
på vanlige tilbud.

Dissimilis er et tilrettelagt musikktilbud.