tillit

Trygghet,
sikkerhet
og respekt.

Stole på en person.