test

Prøve,
forsøk,
eksamen.

Undersøke hvor bra noe er
eller hvor godt du kan ting.