tegnspråktolk

En som oversetter fra tale til tegn
for sterkt hørselshemmede.

Hørselshemmede har rett til tegnspråktolk på skoler
og på møter.