kurs

Opplæring og undervisning i et fag
eller et emne i en kort periode.