talerett

Retten til å snakke på et møte.

Det er særlig viktig i en sak som gjelder deg.