svømming

Aktivitet eller idrett i vann.

Mennesker med nedsatt funksjonsevne
har rett til å svømme i oppvarmet vann.