suspensjon

Utestenging.

Du får ikke være med.

Du kan bli utestengt fra en organisasjon

hvis du har gjort noe galt.