styremedlem

En som er valgt til å være med i et styre.