Stortingsmelding

Det samme som Melding til Stortinget.

En stortingsmelding er
en melding fra regjeringen
til Stortinget.

En stortingsmelding
er et dokument
om en sak
som regjeringen
ønsker å fortelle Stortinget om.

Meldinger til Stortinget
foreslår politikk
som regjeringen ønsker å gjennomføre.