stipend

Pengestøtte fra det offentlige eller private.

Kunstnere kan få stipend for å utvikle sine kunstneriske evner.

Stipend skal ikke betales tilbake.