stabil

Varig og fast.

Gir trygghet og sikkerhet.