ufør

Syk eller skadet
slik at du ikke kan jobbe.

Du kan trenge ekstra hjelp.