sport

Samme som idrett.

Sport er en del av vår kultur.