spesielle

Ekstra,
særlige.

Noe som er eget for deg
eller andre.