sosial

Forhold mellom mennesker.

Hvordan du har det
sammen med andre.