smitte

Overføring av sykdom.

Sykdommer sprer seg gjennom luft,
spytt, blod eller berøring.