opera

Teater med musikk.

Skuespillerne synger
i stedet for å snakke.