skriftlig

Det som er skrevet.

Gjelder også det som er skrevet på datamaskin.