skapende læring

Å lære ved å gjøre noe.

Du kan lære mye naturfag
og matematikk
når du for eksempel lager mat.