sivil

Det motsatte av offentlig.

Brukes også om politiet
som ikke bruker uniform.