kvalitet

Egenskap ved noe.

Vi snakker om god og dårlig kvalitet,
noe som er bra eller dårlig.