Sikkerhetsloven

Trygghetsloven.

Lov som skal sørge for
at samfunnet vårt blir trygt og sikkert.