fritid

Når du har fri fra jobb,
dagsenter eller skole.

Du har rett til fritid.