Sentral vergemålsmyndighet

Statens sivilrettsforvaltning.