Samboere

To personer som bor sammen i et ekteskapslignende forhold.