sensitiv informasjon

Sensitiv informasjon er informasjon om oss selv eller andre
som ikke andre skal vite om.

Det kan handle om alder,
hvor vi bor,
helse,
seksualliv
og annet.