Søk
Close this search box.

samtykkeerklæring

Hvis vi samtykker til å være med i en undersøkelse,
må vi skrive under på en samtykke-erklæring.