scene

Stedet der du spiller teater.

Ofte ligger scenen høyere enn salen
slik at alle kan se.