saksomkostninger

Penger du må betale
hvis du taper en rettssak.