sakrament

Et kristent rituale.

De viktigste sakramentene
er dåp og nattverd.