RLE

Religion,
livssyn,
etikk.

Obligatorisk fag
som alle må ha i grunnskolen.