riksantikvaren

Den som passer på
at alt som er verdifullt i landet
blir tatt vare på.