revisor

Den personen som kontrollerer
at regnskapet er riktig,
at det følger budsjettet
og at alle lover er fulgt.