respondent


Personen du observerer eller sender spørreskjema til.