Søk
Close this search box.

rekruttering

Å rekruttere
handler om å finne personer
som kan være med i forskningen.

Det kan handle om å finne personer som vil bli intervjuet
eller som vil svare på spørreskjema.